چرا کفش آقا نژاد؟

گاهی، اینکه نتیجه حرکت در یک مسیر چیست، مهمتر از چرایی شروع آن است. از این رو موفقیت خود را در بازارهای رقابتی، نتیجه ویژگی های مهم زیر می دانیم:
۱- به روز رسانی مستمر تکنولوژی و تجهیزات
۲- آموزش و توسعه منابع انسانی
۳- ارتباط مستحکم با مشتریان و ارتقاء سطح رضایت مشتریان
۴- نوآوری و خلاقیت
۵- در دسترس بودن محصولات
۶- بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
۷- صادرات به بازارهای جهانی

بازگشت به بالا